• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Registration
* You must enter a name with accents, is mandatory.
* You must enter a surname with accents, is mandatory.
* Personal identification number must be entered as numbers separated by a slash, is mandatory.
* Email je povinný a musí byť unikátny.
* Prihlasovacie meno môže obsahovať len čísla alebo znaky, je povinný a musí byť unikátny.
* Prihlasovacie meno musí obsahovať minimalne 6 znakov.
Absolventi, ktorí ukončili štúdium pred rokom 1993 prosím kontaktujte priamo administrátora absolvent@fri.uniza.sk
Takisto v prípade akýchkoľvek iných problémov kontaktujte administrátora absolvent@fri.uniza.sk