• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Eva Bobáková
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
1997
Pracovisko:
Ružomberok
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Manažment