• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Pavel Antoniak
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2002
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Manažment
Diplomová práca:
Vytvorenie používateľského prostredia pre podporu vzdelávania občanov
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
1998
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Informačné technológie