• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Peter Blažej
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2002
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Manažment
Diplomová práca:
Návrh informačného systému pre vrcholový manažment firmy ZVS holding a.s.
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
1999
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Informačné technológie