• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Marína Bradlerová
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
1992
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Kybernetika v doprave a spojoch
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
S vyznamenaním:
Áno