• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Martina Hladká
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
1990
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Kybernetika v doprave a spojoch
Študijné zameranie: