• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Tomáš Kačer
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
1976
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Kybernetika v doprave a spojoch
Študijné zameranie: