• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Elemír Farkaš
Osobné údaje
Email:
elimir.farkas@mail.t-com.sk
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
1975
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Kybernetika v doprave a spojoch
Študijné zameranie: