• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Lucia Báťová
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2008
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačný manažment
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Implementácia metód monitorovania nákladov a výnosov podniku
S vyznamenaním:
Áno
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2006
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Podnikateľský plán.