• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Eva Bačová
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2007
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Manažment
Diplomová práca:
Prognózovanie podnikových výstupov v procese rozhodovania dopravného podniku