• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Marianna Baloghová
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2016
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačný manažment
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Racionalizácia vybraných podnikových procesov - A