• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Bc. Michal Badura
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2016
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Solar Team Slovakia: Základný operačný systém elektronickej riadiacej jednotky - prístup k perifériám