• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Peter Biely
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2004
Pracovisko:
Prievidza
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Aplikovaná informatika
Diplomová práca:
Návrh a implementácia výukového operačného systému