• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Patrik Bagin
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2017
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačný manažment
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Racionalizácia vybraných procesov podniku
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2015
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Marketingová komunikácia v podmienkach vybraného podniku