• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Bc. Nikola Bačová
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2015
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Zvýšenie ponuky produktov vybraného podniku podľa požiadaviek trhu