• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Peter Ballay
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2016
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Aplikovaná informatika
Diplomová práca:
Používateľská administrácia rozširujúcich modulov v ERP systéme
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2014
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Informačný systém - Domáca knižnica