• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Matej Antoška
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2017
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Spracovanie dát
Diplomová práca:
Systém na monitorovanie a vyhodnocovanie jazdy vodiča
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2015
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Klient/server aplikácia pre správu opráv v autoservise