• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Bc. Veronika Babjaková
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2014
Pracovisko:
Prievidza
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Monitorovanie nákladov a výnosov v podniku