• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Roman Adámik
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2017
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačný manažment
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Návrh marketingovej stratégie pre vybraný športový klub
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2014
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Finančno-ekonomická analýza v podmienkach banského priemyslu