• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Štefan Babinský
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2017
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Diaľkovo riadený robot
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2014
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Autonómny robot pre súťaž v kategórii mini-sumo