• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Tomáš Bako
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2017
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Spracovanie dát
Diplomová práca:
Webová .NET aplikácia pre štatistické analýzy športových výsledkov.
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2014
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Pomôcka pre výučbu heuristických metód na riešenie úlohy okružných jázd