• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Miroslav Balala
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2017
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Aplikačné rozhranie systému na monitoring stavu vozovky.
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2015
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Vplyv AGPS (asistovanej GPS) na kvalitu určenia polohy