• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Renáta Babišová
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2016
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačný manažment
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Prístupy k zvyšovaniu efektívnosti ľudského kapitálu vo vybranom podniku
S vyznamenaním:
Áno
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2014
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Služby elektronického bankovníctva
S vyznamenaním:
Áno