• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Martina Balážiková
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2015
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Hodnotenie efektívnosti investičného projektu
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2013
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Tvorba systému hodnotenia finančnej situácie podniku