• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Peter Adámek
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2015
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Aplikovaná informatika
Diplomová práca:
Komunikácia aplikácií pod OS Android s aplikačným rozhraním REST API
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2013
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Mobilná klientská aplikácia pre doručovacie služby