• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Bc. Marián Babinský
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2012
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Predikcia finančného vývoja vybraného podnikateľského subjektu