• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Bc. Ahmed Al-Hussein
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2012
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Kvalita vo výrobnom podniku