• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Radim Bajak
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2014
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Riadiaca jednotka zážihového motora
S vyznamenaním:
Áno
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2012
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Návrh a realizácia prístrojového panelu automobilu.