• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Šimon Barta
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2013
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Riadenie likvidity podniku
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2011
Pracovisko:
Prievidza
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Riadenie likvidity podniku