• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Alexander Abrosimov
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2014
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Hospodárska informatika
Diplomová práca:
Softvérové riešenie dynamického modelovania výnosových kriviek
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2010
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
iTalc - didaktická pomôcka pre pedagóga