• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Stanislav Bartoš
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2013
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Riadenie robota prostredníctvom bezdrôtovej siete wifi
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2011
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Riadenie robota prostredníctvom bezdrôtovej siete wifi