• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Tomáš Antal
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2012
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Hospodárska informatika
Diplomová práca:
tatistické/ekonometrické modely časových radov vs. modely založené na RBF sieťach s prognostickou aplikáciou na ekonomické veličiny
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2010
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
loha časového plánovania.