• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Maroš Bálint
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2013
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Aplikovaná informatika
Diplomová práca:
Problém najkratšej cesty na rozsiahlych dopravných sieťach
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2010
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Problém najkratšej cesty na rozsiahlych dopravných sieťach
S vyznamenaním:
Áno