• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Matej Bošnák
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
1993
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Kybernetika v doprave a spojoch
Študijné zameranie:
Spoje
Diplomová práca:
S vyznamenaním:
Áno