• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Vladimír Baláž
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2002
Pracovisko:
Prievidza
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Aplikovaná informatika
Diplomová práca:
Informačný systém centrálneho merania pary.