• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Jozef Andrejkovič
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2003
Pracovisko:
Prievidza
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Informačná a riadiaca technika
Diplomová práca:
Návrh riadiaceho systému divadelnej svetelnej techniky na báze PC kompatibilného počítača