• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Vladimír Bartuš
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2001
Pracovisko:
Prievidza
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Informačná a riadiaca technika
Diplomová práca:
Meranie viskózne - elstických vlasstností gumy vo frekvečnom pásme.