• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Pavol Beňovič
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2001
Pracovisko:
Prievidza
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Informačná a riadiaca technika
Diplomová práca:
Organizácia dát systémov reálneho času v pamäti a na disku.