• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Jaroslav Bachorík
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
1998
Pracovisko:
Prievidza
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Aplikovaná informatika