• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Štefan Baďura
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2009
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Informačno-komunikačné siete
Diplomová práca:
Automatická ochrana človeka pred kolíziou so zábranou
S vyznamenaním:
Áno
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2007
Pracovisko:
Prievidza
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Freeway Commmander - Grafické užívateľské prostredie
S vyznamenaním:
Áno