• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Zuzana Bebjaková
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
1999
Pracovisko:
Prievidza
Študijný odbor:
Informačné a riadiace systémy
Študijné zameranie:
Aplikovaná informatika