• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Martin Antal
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2012
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Hospodárska informatika
Diplomová práca:
Strojové učenie v modelovaní ekonomických časových radov
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2010
Pracovisko:
Prievidza
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Vyhľadávanie kolízií mračien bodov a objektov v 3D priestore