• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Tomáš Bakita
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2011
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Informačno-komunikačné siete
Diplomová práca:
Rozpoznávanie postáv v obraze
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2009
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Systém na synchronizáciu záložiek pre prehliadač Firefox