• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Alexandra Baláková
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2011
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Stratégia predaja na súčasných trhoch.
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2009
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Marketingový plán firmy