• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Tomáš Bača
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2009
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Aplikovaná informatika
Diplomová práca:
Návrh a tvorba systému zásuvných modulov pre nástroj UML .FRI
S vyznamenaním:
Áno
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2007
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Učebná pomôcka pre tvorbu semestrálnej práce z predmetu 5BI04 Objektové programovanie
S vyznamenaním:
Áno