• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Peter Adamčík
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2012
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Podpora rozhodovania v stavebnej firme
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2009
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Systémy riadenia skladového hospodárstva