• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Martin Ambrózi
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2010
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Komunikačné zariadenie
S vyznamenaním:
Áno
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2008
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Mobilný robot s RF komunikačnou jednotkou
S vyznamenaním:
Áno