• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Martin Abrahámek
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2011
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Softvér na počítačové rozpoznávanie tvári
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2008
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Počítačové inžinierstvo
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Mobilný robot pre kategóriu "Myš v bludisku"