• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Lukáš Bavolár
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2010
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Diplomová práca:
Systémy manažérstva kvality, ich aplikácia vo vybranom podniku
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2008
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Manažment
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Implementácia vybraných metód rozhodovania v riadení podnikateľského subjektu