• Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
  • Obrázok do hlavičky stránky
Ing. Edgar Baradlai
Inžinierske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2010
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informačné systémy
Študijné zameranie:
Systémy pre podporu rozhodovania
Diplomová práca:
Rozdelenie obyvateľov regiónov do evakuovaných skupín a ich prerozdelenie k útočiskám ako súčasť nástroja na podporu rozhodovania v krízovej situácii
Bakalárske štúdium
Rok ukončenia štúdia:
2008
Pracovisko:
Žilina
Študijný odbor:
Informatika
Študijné zameranie:
Bakalárska práca:
Paint.net - multimediálna príručka